Boys Varsity Soccer · LSOC 2016 Varsity Soccer v Playoff Kennedale 3-24